Sprzęt

  -kamera wewnątrzustna

  -radiowizjografia cyfrowa(Planmeca DIXI3)

  -endometry Raypex

  -lampy polimeryzacyjne

  -skalery

  -piaskarka

  -lupy

  -mikrosilnik protetyczny

  -pentamix

  -sterylizator Melag

  -Assistina-urządzenie do odkażania końcówek dentystycznych

  -elektryczny nóż chirurgiczny

  -urządzenie do ozonoterapii –Prozone

  -fizjodyspenser